Príbeh – Estes

Estes V domovine mesačných elfov, niekde na západ od Mesačného Jazera, leží legendárny Emeraldový Les, ktorý je rodiskom prvej generácie elfov. Každý elfský kráľ sa narodil v Strome Života, ktorý rastie uprostred tohto lesa. Elfským kráľom tejto generácie je unikátny Estes, ktorý bol zranený v boji a musel sa uložiť k hlbokému spánku v Emeraldovom lese. Mesačný elfovia od tej doby stratili vedenie ich kráľa. Keď sa plamene vojny medzi ľuďmi a zlobrami rozniesli v tomto mierumilovnom lese, mladá Mesačná lukosterlkyňa – Miya povstala a zhromaždila zvyšných elfov aby ochránili svoj domov. Avšak, vládca temného Abyssu bol chtivý po ďalších veriacich a tak temná sila narastala na počte. Zvedení Krvavou Kráľovnou Alice, mnohí elfovia prepadli. Rasa mesačných elfov sa znova ocitla v ohrození, čo nahnevalo veľkého kráľa elfov. Počaš noci bleskov a hromov sa Estes prebudil. Je silný no zhovievavý a posilnený mocou posvätného mesačného svitu aby mohol ochrániť svoj ľud a pomáhať jeho spojencom. S touto silou v rukách, prisahal že zaženie každého nepriateľa, kto sa pokúsi napadnúť jeho domov.

Leave a Reply