Privacy Policy (GDPR)

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Internetový portál www.mleague.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Jaké údaje shromažďujeme?

Při registrace teamu a uživatele do soutěže od Vás potřebujeme znát e-mail a provést potvrzení, že nejste robot. Veškeré další údaje, které může uživatel vyplňovat ve svém vytvořeném profilu teamu, jsou dobrovolné a jedná se o veřejně viditelné údaje, které se na profilu teamu zobrazují i dalším uživatelům.

V případě výhry v nějaké z našich soutěží od Vás dále budeme potřebovat jméno, příjmení, ulici, ČP, město, PSČ a telefonní číslo, abychom Vám řádně mohli doručit výhru. Tyto údaje po Vás bude chtít admin soutěže a dále je bude sdílet pouze s přepravcem.

K čemu údaje slouží?

Výše uvedené údaje pro vytvoření profilu na www.mleague.cz slouží čistě k možnosti vlastnit profil na našem portálu a používat jej k hraní turnajů či využívání jiných komunitních funkcí. Údaje nejsou sdíleny s třetí stranou a nejsou využívány ani k zasílání emailových sdělení.

Údaje, které získáváme od Vás získáváme z důvodu zaslání výhry z naší soutěže, slouží právě pouze k účelu zaslání výhry a nejsou sdíleny s nikým jiným než přepravcem výhry.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Vaše údaje potřebné pro předání výhry shromažďujeme pouze do doby realizace předávky. Poté je již dále neuchováváme.

Jak používáme cookie

www.mleague.cz používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Udělení souhlasu s jejich využitím je dobrovolné při prvním příchodu na internetový portál. Více o cookie se dozvíte zde.

Práva uživatelů

Vzhledem k tomu, že údaje žádným způsobem nezpracováváme, neexistuje možnost omezení zpracování. V případě, že by si jakýkoliv uživatel nevěděl rady, jak svůj profil upravit či smazat, je možnost nás kontaktovat skrze kontaktní formulář, kde mu pomůže náš pracovník. Dále mají uživatelé právo vznést námitku u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Podmínky užití portálu

 1. Provozovatelem serveru je www.mleague.cz
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek www.mleague.cz a služeb www.mleague.cz se vyžaduje registrace.
 3. www.mleague.cz si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je www.mleague.cz ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich dalšího využití.
 7. Uživatel registrací na portálu www.mleague.cz získává svůj vlastní profil, na kterém může zakládat další herní účty pro jednotlivce i týmy. Ovšem jak profil, tak i herní účty jsou nadále majetkem portálu www.mleague.cz a ten je při porušení pravidel, obecného porušování slušného chování či závažném podezření zneužití udělených pravomocí může uživateli odebrat, zablokovat nebo dokonce smazat.
 8. Registrací na www.mleague.cz dále uživatel dává plně na vědomí, že si je vědom toho, že se musí chovat slušně a brát zřetel na to, že se po stránkách pohybují i návštěvníci mladšího věku. Jakékoliv urážky, nadávky, rasistické chování, utlačování menšin či kybernetická šikana je výslovně zakázána. Stejně jako vkládání jakéhokoliv nevhodného materiálu. Dále uživatel bere na vědomí, že mu registrací vznikají určité pravomoci, kterých nesmí zneužívat a musí jednat v rámci fair-play a záměrně nezneužívat děr či chyb ve stanoveném systému. Jak je stanoveno už výše, při jakémkoliv zmíněném porušení mu může být jeho účet zablokován, odebrán nebo smazán.
 9. Registrace není zpoplatněna.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
 11. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele www.mleague.cz a to zaškrtnutím pole ‘souhlasím se stanovenými pravidly’.
 12. Portál www.mleague.cz pořádá na svých stránkách soutěže vědomostní i herní, a to na vlastní náklady, čímž si nárokuje změnu jakýchkoliv podmínek a pravidel pro účast v nich i během jejich trvání.
 13. www.mleague.cz je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky www.mleague.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.