Registration

* By submitting the registration, you agree to the terms and conditions of the competition and to the protection of personal data of the GDPR.
* Odoslaním registrácie súhlasíš s pravidlami a podmienkami súťaže a s ochranou osobných údajov GDPR.
* Pripojil som sa na MLeague Discord Server
* I joined MLeague Discord Server


    * By submitting the registration, you agree to the terms and conditions of the competition and to the protection of personal data of the GDPR.
    * Odoslaním registrácie súhlasíš s pravidlami a podmienkami súťaže a s ochranou osobných údajov GDPR.
    * Pripojil som sa na MLeague Discord Server.
    * I joined MLeague Discord Server.